Category Archives: Boerderij

Kerst op de Heemen

Posted in Boerderij, Buurderij, In de pers, Overig nieuws, Zorg | Leave a comment

corona maatregelen 15 maart

                                                                                   Stedum, 15 maart 2020

Hallo allen,

Afgelopen week hebben we alle maatregelen genomen die geadviseerd werden en op de hygiëne en omgangs afspraken toegezien.

Vandaag kwam het bericht dat alle scholen en horeca gelegenheden worden gesloten tot 6 april.

We sluiten dan ook de Zorgbuurderij vanaf 16 maart tot nader orde.

De Boerderij en Dorpstuin blijven open en is het mogelijk om in overleg met ons te komen mits je geen klachten hebt van keelpijn, hoesten of griepachtige verschijnselen.
Het doel kan zijn dagbesteding of noodzakelijke opvang voor de thuissituatie.

Dat is mogelijk van 8.30 tot 12.30 of van 13.00 tot 16.00. We zullen dan alleen in de tuin en op de boerderij bezig zijn en zullen gepaste afstand van elkaar houden.

We gaan niet gezamenlijk aan tafel of met meerdere mensen in de activiteitenruimte activiteiten doen.

De verantwoordelijkheid voor het wel of niet komen ligt bij jullie of jullie ouders.

Pieter Berend, Roel en Margreet blijven gewoon aan het werk en zullen in onze vrije tijd goed opletten en grote groepen vermijden.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan horen jullie dat van ons.

We hopen zo bij te dragen aan de wens dat we allemaal gezond blijven.

Groet Margreet

Posted in Boerderij, Buurderij, Zorg | Leave a comment

corona maatregelen 25 maart 2020

                                                                                   Stedum, 25 maart 2020

Hallo allen,

23 maart werden er opnieuw strengere maatregelen afgekondigd  om met elkaar de strijd tegen het corona virus aan te gaan.

We verlengen dan ook de sluiting van de Zorgbuurderij tot 1 juni 2020.

De werkzaamheden gaan natuurlijk hier gewoon door op de Boerderij en Dorpstuin maar we vinden het nu onverantwoord om door te gaan met de zorg die we nog aanboden in het schrijven van 15 maart.

Ik heb bijna iedereen persoonlijk gesproken en afspraken op maat gemaakt hoe we contact houden en hoe we zorg op afstand vorm kunnen geven.

We hebben een groepsapp aangemaakt voor ouders en verzorgers en een groepsapp voor deelHeemers om zo contact met elkaar te houden en informatie en ideeën te kunnen delen.

We houden jullie allemaal op de hoogte via de app hoe het hier op de Boerderij en Dorpstuin gaat en natuurlijk houden we persoonlijk telefonisch contact.

In bijzondere omstandigheden en als er problemen thuis ontstaan dan kunnen jullie een beroep op ons doen en kijken we samen wat we kunnen betekenen als Zorgbuurderij

We volgen de ontwikkelingen op de voet en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan horen jullie dat van ons.

Zet hem op allemaal, wees voorzichtig en blijf gezond!

Groet Margreet

Posted in Boerderij, Zorg | Leave a comment

OPEN DAG Mts De Heemen op vrijdag 21 april.

Posted in Boerderij, Buurderij, In de pers, Overig nieuws, Zorg | Leave a comment

Vrezen voor ons voortbestaan

20151213_124107Trots en blij waren wij vandaag precies één jaar geleden op 24 november 2015. Onze 90 koeien gingen naar hun nieuwe vrijloopstal, gebouwd voor 120 melkkoeien.

Een stal gebouwd vanuit onze visie dat het melkveebedrijf in balans moet zijn. Wij zijn overtuigd dat het een goede stal is voor onze KOEIEN (ruim, licht, vrij en op stro), de OMGEVING (grondgebonden, 63 hectare en ruige mest voor een goed bodemleven) en voor ONS (arbeidsreductie en arbeidsvreugde)
Onderbouwd, gebouwd voor de toekomst!

Bezorgd en teleurgesteld zijn we nu een jaar later. De Nederlandse boeren zijn na 1 april 2015 (afschaffing melkquotering) flink gaan melken, meer koeien, meer melk en meer mest. Grote problemen ontstonden: overschrijding van het fosfaatplafond, angst voor verlies van derogatie en een lage melkprijs afgelopen jaar.

Overheid, belangenorganisaties en de zuivelindustrie grijpen in. Door het instellen van een fosfaat quotering met ingang van 01-01-2018 op basis van aanwezige koeien op 02-07-2015 (voor ons 90 koeien) en door het treffen van maatregelen op dit moment om de melkproductie terug te dringen.20151125_115135

Teveel dieren op te weinig grond geeft problemen, dat weet toch iedere boer!! In de maatregelen die nu worden genomen komt de grondgebondenheid niet terug en worden ook boeren geraakt die geen aandeel hebben in deze problematiek.

Zo ook wij! Op de Heemen is nog nooit een kruiwagen mest afgevoerd en we hebben altijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen (weidevogelbeheer, bloemenranden, openstaan voor mensen met een hulpvraag en sociale initiatieven ondersteunen)

TOCH MOETEN WIJ VREZEN VOOR ONS VOORTBESTAAN!!20151213_094633

SNAPT U HET?……….WIJ NIET!!!!!!

PieterBerend Slager en Margreet Wiersema

Posted in Boerderij, Buurderij, Zorg | 3 Comments

start nieuwe schuur voor de dorpstuin

Schermafdruk 2016-06-28 21.39.33 (2)

Het is zover!  Volgende week zaterdag (9/7) starten wij met de ruwbouw van de nieuwe schuur. De bouw zal ongeveer een dikke week in beslag nemen.

Wij werken met het  team van Mas Con Menos  wat letterlijk betekent Meer (bouwen) met minder.  Mas con Menos is een internationaal bouwcollectief bestaande uit enthousiaste bouwers met als gemeenschappelijke factor een fascinatie voor zelfvoorzienend en vrij leven.  Ze bouwen uitsluitend met natuurlijke of gerecyclede materialen.  Ze bouwen in samenwerking met de natuur.  Ze zijn erg enthousiast over ons project en verlenen graag hun medewerking.

De bouw wordt opgezet in workshopvorm.  Momenteel zijn er  al een aantal inschrijvingen voor de workshop. De deelnemers van de workshop draaien de hele week mee en blijven ook op de bouwplaats overnachten.

Ervaring leert dat er dan een hechte groep gevormd wordt die enorm trots is op het gebouw wat gezamenlijk gemaakt wordt.

Er zijn nog plaatsen vrij voor de workshop.  Om het bouwproces en de groepsvorming niet te verstoren is enkel deelname voor de hele week mogelijk. Een dagdeel meedraaien is niet mogelijk.  Aan de deelnemers wordt een financiële bijdrage gevraagd. In ruil daarvoor leer je heel veel over zelfbouwen en bouwen met natuurlijke materialen.  Verschillende bouwtechnieken worden aangeleerd. Zo werkt Mas con Menos met de stijve bouwknoop, een bouwwijze waarmee heel licht en toch sterk gemakkelijk met hout gebouwd kan worden.

Wij hebben er allemaal veel zin in!

Meer informatie en aanmelden workshop: http://masconmenos.nl/nl/workshops/

OPROEP: De deal met het team is dat de dorpstuin zorgt voor de catering. Alles bij elkaar moeten de hele week c.a. 30  deelnemers en begeleiders hun natje en hun droogje krijgen. Hele klus dus.

Als je wil meehelpen met de catering meld je aan bij Margreet (06-360 748 97) dan kan er een schema gemaakt worden.

Schermafdruk 2016-06-28 21.38.15

Schermafdruk 2016-06-28 21.38.50

Posted in Boerderij, Buurderij, Zorg | Leave a comment

Zorgbuurderij de Heemen zet Stedum 3 in het nieuw

20150307_141904 1

Pieter Berend Slager en Margreet Wiersema zijn beiden geboren Stedumers en steunen van harte de plaatselijke voetbalclub, het bruisend geel zwart hart van Stedum die de samenwerking zoekt voor de jeugd en voor veel sportplezier en ontmoeting zorgt voor jong en oud

Zij doen dit met hun bedrijf de Heemen, een Boerderij en Zorgbuurderij waar zij dagelijks BOEREN, ZORGEN en BUURTEN, een unieke plek waar natuur, ontmoeting en zorg hand in hand gaan

Zorgbuurderij de Heemen is gehuisvest in een sfeervolle landelijke woning, nauw verbonden en gelegen op het terrein van de monumentale Boerderij de Heemen

De Zorgbuurderij maakt gebruik van de kracht van de lokale gemeenschap, door lokaal veel samen te werken op het gebied van natuur, sociale initiatieven, welzijn, onderwijs en zorg

Door deze unieke combinatie zijn we in staat om een plek met meerwaarde voor deelHeemers te bieden. De meerwaarde zit in persoonlijke betrokkenheid van de zorgboer en boerin, maar ook in de sociale contacten vanuit de lokale gemeenschap. We bieden een open en sociale plek waar we flexibel zijn en vele mogelijkheden hebben om te voldoen aan ieder zijn specifieke hulpvraag.

De Zorgbuurderij is een plek waar jong volwassenen, ouderen en kinderen in dagbesteding en naschoolse zorg  op een veilige laagdrempelige plek zich kunnen ontwikkelen en groeien en een scala aan mogelijkheden hebben op terrein van agrarische werkzaamheden, groenonderhoud, creativiteit, dierverzorging,  toerisme, verkoop en huishoudelijke werkzaamheden

We willen met onze Boerderij en Zorgbuurderij bijdragen aan een duurzame samenleving waarin oog is voor zowel mens, dier en natuur en waarin de Heemen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden neemt en zich ontwikkeld tot sociale onderneming.

Zorgbuurderij de Heemen, natuurlijk……… een hele zorg minder!

 

Posted in Boerderij, Buurderij, In de pers, Zorg | Leave a comment

elke vrijdagochtend textielcafé vanaf 9.30

kleine breikipedited

Breien, haken, borduren, naaien, koffiedrinken  in de Zorgbuurderij.

Wat is er dan gezelliger om rond een tafel te zitten breien of te haken of wat je ook maar het liefst doet. Elke vrijdag vanaf half tien staat de koffie klaar in de Zorgbuurderij. Er is iemand die goed is in breien, er staat een naaimachine. Kortom, kom voor de gezelligheid of met een vraag op het gebied van breien of naaien. Het is fijn om van elkaar te leren. Ben je dus ergens goed in? Kom en deel je deskundigheid.

Kosten: een kleine bijdrage voor de koffie.

 

Posted in Boerderij, Buurderij, Zorg | Leave a comment

6 jonge kerkuilen ringen op de Heemen

Op 27 mei is er voor het eerst gekeken in de uilenkast, nadat we merkten dat er activiteit van kerkuilen in en om de boerderij was. Anno Galama van de kerkuilengroep heeft dat gedaan en ook de eerste foto van de 6 jonge kerkuilen gemaakt

6 juni kwamen ze weer langs om de andere kast te bekijken en schoon te maken. Deze hangt zo hoog dat dat met een hoogwerker moest gebeuren. Toen is de uilenkast ook weet gecontroleerd en ze hebben weer een foto kunnen maken.

vandaag 14 juni zijn alle 6 de jongen door Albert Erik de Winter geringd met hulp van Anno Galama onder toeziende ogen van veel belangstellenden (buren, weidevogelvrijwilligers, de maker van de kast, leden van de voetbalclub die aan het houtkloven waren, en wijzelf natuurlijk met de kinderen)

Ze zijn gewogen, hun vleugellengte is gemeten en ze hebben allemaal een ringetje om hun pootje gekregen.
vleugelmetingDSCF2612[1]ringenvoor het eerst daglichtuiltjekerkuilen

Posted in Boerderij, Overig nieuws | Leave a comment

redactioneel stukje (nu met foto) voor feestkrant “feestweek stedum”

In samenwerking met Janna Bathoorn (foto) en Karin Boonstra (tekst) staat er een stukje over de Heemen in de feestkrant van feestweek Stedum 2014. Helaas is het “staatsieportret” niet geplaatst, dus poseren we hier……..

DE HEEMEN – BOEREN, BUURTEN EN ZORGEN                                    PieterBerendMargreet02kleiner

Unieke plek waar natuur, ontmoeting en zorg hand in hand gaan

 

In de polder Crangeweer ten Zuiden van Stedum ligt (zorg)boerderij de Heemen, sinds elf jaar de woon- en werkplek van boer Pieter Berend Slager, zorgboerin Margreet Wiersema en hun drie dochters. Margreet, zelf opgegroeid op de Heemen en wetend hoe zwaar het boerenleven kan zijn, aarzelde wel even toen de vraag opkwam om de boerderij over te nemen. Maar toen de stap eenmaal genomen was wist ze wat ze wilde: er een plek creëren waar ieder zich welkom voelt, zich zelf kan zijn en waar zorg voor elkaar en de natuur vanzelfsprekend is. Stap voor stap werkten zij en haar man aan het voortzetten van het boerenbedrijf – voor Pieter Berend, zelf opgeleid als werktuigbouwkundige,  een hele omschakeling! – en het opbouwen van de zorgboerderij in de op het terrein gelegen arbeiderswoning op nummer 43. In 2010 werd een groep vrijwilligers uit het dorp betrokken bij de Heemen en werd een gezamenlijke moestuin opgezet. In 2011 werd samen met de kinderen uit het dorp de verbindende muur gemaakt, de vrolijke beschilderde 40 meter lange sleufsilo, baken in het landschap voor iedereen die richting Bedum rijdt. Er volgden vele andere activiteiten voor en met de dorpelingen, zoals een dorpsommetje, moestuinworkshops en oogstfeesten. Tegelijkertijd werd ook de zorg verder opgezet en uitgebouwd en inmiddels is de Heemen een plek geworden waar zowel volwassen, ouderen als kinderen tot rust kunnen komen, een dagbesteding kunnen vinden of zichzelf op creatieve of professionele wijze kunnen ontplooien.

Als geboren Stedumers, die niet anders weten dan dat er om de twee jaar een feestweek is en daar geweldige herinneringen aan hebben, sponsoren Margreet en Pieter Berend de feestweek van harte. Zij zien de feestweek als een week dat vele mensen weer samenkomen, erg belangrijk voor een dorpsgemeenschap en voor de jeugd van Stedum en omliggende dorpen. Een prachtige week voor een dorp als Stedum die zij graag – dit jaar voor de tweede keer – ondersteunen.

 

Posted in Boerderij, Buurderij, In de pers, Zorg | Leave a comment