100.000 kilogram melk!

100.000 kilogram melk!

Jose 90  is geboren op 4 april 2011 op Boerderij De Heemen  en passeerde op 11 jaar en 7 maanden oude leeftijd, rond 1 november 2022, de grens van 100.000 kilogram melk.

Jose 90 is  geboren uit een kruising van 50% Holstein Friesian en 50% Fleck Vieh.  Jose 90 kreeg hier 6 kalfjes.

Ze is, in haar eerste twee en een half jaar, als  gangbare melkkoe twee keer daags in een draaicarrousel gemolken. Ze verbleef in een ligboxenstal op De Heemen en ging in de zomer elke dag grazen in de wei.

In november 2015 verhuisde ze naar onze nieuwe vrijloop-potstal en mocht ze zelf bepalen wanneer ze door de robot werd gemolken. Ook vanuit de nieuwe stal mocht ze steeds in de zomer grazen in de wei. Vanaf 20 april 2018 werd de wei niet meer bemest met kunstmest en was het weiland vrij van bestrijdingsmiddelen.

Vanaf 1 juli 2019 kreeg ze volledig biologisch voer. Jose 90 maakte dus een hele ontwikkeling mee op ons bedrijf. Van gangbaar naar biologisch en van een oude stal en melksysteem naar een nieuwe ruime en lichte stal met robots en veel vrijheid en koe comfort. Jammer dat ze ons niet in woorden kan vertellen wat zij van de ontwikkelingen vindt.

Ze heeft wel een grote prestatie geleverd samen met de boer Pieter Berend, de veearts Ernst Nijhuis en de adviseur van het voer Jurrien Hummel. We zijn trots op hun gezamenlijk resultaat waarmee Jose 90 laat zien dat ze het goed heeft gehad op Boerderij De Heemen.

Lees ook het artikel op RTV Noord

corona maatregelen 15 maart

                                                                                   Stedum, 15 maart 2020

Hallo allen,

Afgelopen week hebben we alle maatregelen genomen die geadviseerd werden en op de hygiëne en omgangs afspraken toegezien.

Vandaag kwam het bericht dat alle scholen en horeca gelegenheden worden gesloten tot 6 april.

We sluiten dan ook de Zorgbuurderij vanaf 16 maart tot nader orde.

De Boerderij en Dorpstuin blijven open en is het mogelijk om in overleg met ons te komen mits je geen klachten hebt van keelpijn, hoesten of griepachtige verschijnselen.
Het doel kan zijn dagbesteding of noodzakelijke opvang voor de thuissituatie.

Dat is mogelijk van 8.30 tot 12.30 of van 13.00 tot 16.00. We zullen dan alleen in de tuin en op de boerderij bezig zijn en zullen gepaste afstand van elkaar houden.

We gaan niet gezamenlijk aan tafel of met meerdere mensen in de activiteitenruimte activiteiten doen.

De verantwoordelijkheid voor het wel of niet komen ligt bij jullie of jullie ouders.

Pieter Berend, Roel en Margreet blijven gewoon aan het werk en zullen in onze vrije tijd goed opletten en grote groepen vermijden.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan horen jullie dat van ons.

We hopen zo bij te dragen aan de wens dat we allemaal gezond blijven.

Groet Margreet

corona maatregelen 25 maart 2020

                                                                                   Stedum, 25 maart 2020

Hallo allen,

23 maart werden er opnieuw strengere maatregelen afgekondigd  om met elkaar de strijd tegen het corona virus aan te gaan.

We verlengen dan ook de sluiting van de Zorgbuurderij tot 1 juni 2020.

De werkzaamheden gaan natuurlijk hier gewoon door op de Boerderij en Dorpstuin maar we vinden het nu onverantwoord om door te gaan met de zorg die we nog aanboden in het schrijven van 15 maart.

Ik heb bijna iedereen persoonlijk gesproken en afspraken op maat gemaakt hoe we contact houden en hoe we zorg op afstand vorm kunnen geven.

We hebben een groepsapp aangemaakt voor ouders en verzorgers en een groepsapp voor deelHeemers om zo contact met elkaar te houden en informatie en ideeën te kunnen delen.

We houden jullie allemaal op de hoogte via de app hoe het hier op de Boerderij en Dorpstuin gaat en natuurlijk houden we persoonlijk telefonisch contact.

In bijzondere omstandigheden en als er problemen thuis ontstaan dan kunnen jullie een beroep op ons doen en kijken we samen wat we kunnen betekenen als Zorgbuurderij

We volgen de ontwikkelingen op de voet en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan horen jullie dat van ons.

Zet hem op allemaal, wees voorzichtig en blijf gezond!

Groet Margreet

Vrezen voor ons voortbestaan

Vrezen voor ons voortbestaan

20151213_124107Trots en blij waren wij vandaag precies één jaar geleden op 24 november 2015. Onze 90 koeien gingen naar hun nieuwe vrijloopstal, gebouwd voor 120 melkkoeien.

Een stal gebouwd vanuit onze visie dat het melkveebedrijf in balans moet zijn. Wij zijn overtuigd dat het een goede stal is voor onze KOEIEN (ruim, licht, vrij en op stro), de OMGEVING (grondgebonden, 63 hectare en ruige mest voor een goed bodemleven) en voor ONS (arbeidsreductie en arbeidsvreugde)
Onderbouwd, gebouwd voor de toekomst!

Bezorgd en teleurgesteld zijn we nu een jaar later. De Nederlandse boeren zijn na 1 april 2015 (afschaffing melkquotering) flink gaan melken, meer koeien, meer melk en meer mest. Grote problemen ontstonden: overschrijding van het fosfaatplafond, angst voor verlies van derogatie en een lage melkprijs afgelopen jaar.

Overheid, belangenorganisaties en de zuivelindustrie grijpen in. Door het instellen van een fosfaat quotering met ingang van 01-01-2018 op basis van aanwezige koeien op 02-07-2015 (voor ons 90 koeien) en door het treffen van maatregelen op dit moment om de melkproductie terug te dringen.20151125_115135

Teveel dieren op te weinig grond geeft problemen, dat weet toch iedere boer!! In de maatregelen die nu worden genomen komt de grondgebondenheid niet terug en worden ook boeren geraakt die geen aandeel hebben in deze problematiek.

Zo ook wij! Op de Heemen is nog nooit een kruiwagen mest afgevoerd en we hebben altijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen (weidevogelbeheer, bloemenranden, openstaan voor mensen met een hulpvraag en sociale initiatieven ondersteunen)

TOCH MOETEN WIJ VREZEN VOOR ONS VOORTBESTAAN!!20151213_094633

SNAPT U HET?……….WIJ NIET!!!!!!

PieterBerend Slager en Margreet Wiersema