Category Archives: Buurderij

Kerst op de Heemen

Posted in Boerderij, Buurderij, In de pers, Overig nieuws, Zorg | Leave a comment

corona maatregelen 15 maart

                                                                                   Stedum, 15 maart 2020

Hallo allen,

Afgelopen week hebben we alle maatregelen genomen die geadviseerd werden en op de hygiëne en omgangs afspraken toegezien.

Vandaag kwam het bericht dat alle scholen en horeca gelegenheden worden gesloten tot 6 april.

We sluiten dan ook de Zorgbuurderij vanaf 16 maart tot nader orde.

De Boerderij en Dorpstuin blijven open en is het mogelijk om in overleg met ons te komen mits je geen klachten hebt van keelpijn, hoesten of griepachtige verschijnselen.
Het doel kan zijn dagbesteding of noodzakelijke opvang voor de thuissituatie.

Dat is mogelijk van 8.30 tot 12.30 of van 13.00 tot 16.00. We zullen dan alleen in de tuin en op de boerderij bezig zijn en zullen gepaste afstand van elkaar houden.

We gaan niet gezamenlijk aan tafel of met meerdere mensen in de activiteitenruimte activiteiten doen.

De verantwoordelijkheid voor het wel of niet komen ligt bij jullie of jullie ouders.

Pieter Berend, Roel en Margreet blijven gewoon aan het werk en zullen in onze vrije tijd goed opletten en grote groepen vermijden.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan horen jullie dat van ons.

We hopen zo bij te dragen aan de wens dat we allemaal gezond blijven.

Groet Margreet

Posted in Boerderij, Buurderij, Zorg | Leave a comment

OPEN DAG Mts De Heemen op vrijdag 21 april.

Posted in Boerderij, Buurderij, In de pers, Overig nieuws, Zorg | Leave a comment

workshop bouwen en afwerken met natuurlijke materialen

Posted in Buurderij, Overig nieuws, Zorg | Leave a comment

Vrezen voor ons voortbestaan

20151213_124107Trots en blij waren wij vandaag precies één jaar geleden op 24 november 2015. Onze 90 koeien gingen naar hun nieuwe vrijloopstal, gebouwd voor 120 melkkoeien.

Een stal gebouwd vanuit onze visie dat het melkveebedrijf in balans moet zijn. Wij zijn overtuigd dat het een goede stal is voor onze KOEIEN (ruim, licht, vrij en op stro), de OMGEVING (grondgebonden, 63 hectare en ruige mest voor een goed bodemleven) en voor ONS (arbeidsreductie en arbeidsvreugde)
Onderbouwd, gebouwd voor de toekomst!

Bezorgd en teleurgesteld zijn we nu een jaar later. De Nederlandse boeren zijn na 1 april 2015 (afschaffing melkquotering) flink gaan melken, meer koeien, meer melk en meer mest. Grote problemen ontstonden: overschrijding van het fosfaatplafond, angst voor verlies van derogatie en een lage melkprijs afgelopen jaar.

Overheid, belangenorganisaties en de zuivelindustrie grijpen in. Door het instellen van een fosfaat quotering met ingang van 01-01-2018 op basis van aanwezige koeien op 02-07-2015 (voor ons 90 koeien) en door het treffen van maatregelen op dit moment om de melkproductie terug te dringen.20151125_115135

Teveel dieren op te weinig grond geeft problemen, dat weet toch iedere boer!! In de maatregelen die nu worden genomen komt de grondgebondenheid niet terug en worden ook boeren geraakt die geen aandeel hebben in deze problematiek.

Zo ook wij! Op de Heemen is nog nooit een kruiwagen mest afgevoerd en we hebben altijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen (weidevogelbeheer, bloemenranden, openstaan voor mensen met een hulpvraag en sociale initiatieven ondersteunen)

TOCH MOETEN WIJ VREZEN VOOR ONS VOORTBESTAAN!!20151213_094633

SNAPT U HET?……….WIJ NIET!!!!!!

PieterBerend Slager en Margreet Wiersema

Posted in Boerderij, Buurderij, Zorg | 3 Comments

start nieuwe schuur voor de dorpstuin

Schermafdruk 2016-06-28 21.39.33 (2)

Het is zover!  Volgende week zaterdag (9/7) starten wij met de ruwbouw van de nieuwe schuur. De bouw zal ongeveer een dikke week in beslag nemen.

Wij werken met het  team van Mas Con Menos  wat letterlijk betekent Meer (bouwen) met minder.  Mas con Menos is een internationaal bouwcollectief bestaande uit enthousiaste bouwers met als gemeenschappelijke factor een fascinatie voor zelfvoorzienend en vrij leven.  Ze bouwen uitsluitend met natuurlijke of gerecyclede materialen.  Ze bouwen in samenwerking met de natuur.  Ze zijn erg enthousiast over ons project en verlenen graag hun medewerking.

De bouw wordt opgezet in workshopvorm.  Momenteel zijn er  al een aantal inschrijvingen voor de workshop. De deelnemers van de workshop draaien de hele week mee en blijven ook op de bouwplaats overnachten.

Ervaring leert dat er dan een hechte groep gevormd wordt die enorm trots is op het gebouw wat gezamenlijk gemaakt wordt.

Er zijn nog plaatsen vrij voor de workshop.  Om het bouwproces en de groepsvorming niet te verstoren is enkel deelname voor de hele week mogelijk. Een dagdeel meedraaien is niet mogelijk.  Aan de deelnemers wordt een financiële bijdrage gevraagd. In ruil daarvoor leer je heel veel over zelfbouwen en bouwen met natuurlijke materialen.  Verschillende bouwtechnieken worden aangeleerd. Zo werkt Mas con Menos met de stijve bouwknoop, een bouwwijze waarmee heel licht en toch sterk gemakkelijk met hout gebouwd kan worden.

Wij hebben er allemaal veel zin in!

Meer informatie en aanmelden workshop: http://masconmenos.nl/nl/workshops/

OPROEP: De deal met het team is dat de dorpstuin zorgt voor de catering. Alles bij elkaar moeten de hele week c.a. 30  deelnemers en begeleiders hun natje en hun droogje krijgen. Hele klus dus.

Als je wil meehelpen met de catering meld je aan bij Margreet (06-360 748 97) dan kan er een schema gemaakt worden.

Schermafdruk 2016-06-28 21.38.15

Schermafdruk 2016-06-28 21.38.50

Posted in Boerderij, Buurderij, Zorg | Leave a comment

Zorgbuurderij de Heemen zet Stedum 3 in het nieuw

20150307_141904 1

Pieter Berend Slager en Margreet Wiersema zijn beiden geboren Stedumers en steunen van harte de plaatselijke voetbalclub, het bruisend geel zwart hart van Stedum die de samenwerking zoekt voor de jeugd en voor veel sportplezier en ontmoeting zorgt voor jong en oud

Zij doen dit met hun bedrijf de Heemen, een Boerderij en Zorgbuurderij waar zij dagelijks BOEREN, ZORGEN en BUURTEN, een unieke plek waar natuur, ontmoeting en zorg hand in hand gaan

Zorgbuurderij de Heemen is gehuisvest in een sfeervolle landelijke woning, nauw verbonden en gelegen op het terrein van de monumentale Boerderij de Heemen

De Zorgbuurderij maakt gebruik van de kracht van de lokale gemeenschap, door lokaal veel samen te werken op het gebied van natuur, sociale initiatieven, welzijn, onderwijs en zorg

Door deze unieke combinatie zijn we in staat om een plek met meerwaarde voor deelHeemers te bieden. De meerwaarde zit in persoonlijke betrokkenheid van de zorgboer en boerin, maar ook in de sociale contacten vanuit de lokale gemeenschap. We bieden een open en sociale plek waar we flexibel zijn en vele mogelijkheden hebben om te voldoen aan ieder zijn specifieke hulpvraag.

De Zorgbuurderij is een plek waar jong volwassenen, ouderen en kinderen in dagbesteding en naschoolse zorg  op een veilige laagdrempelige plek zich kunnen ontwikkelen en groeien en een scala aan mogelijkheden hebben op terrein van agrarische werkzaamheden, groenonderhoud, creativiteit, dierverzorging,  toerisme, verkoop en huishoudelijke werkzaamheden

We willen met onze Boerderij en Zorgbuurderij bijdragen aan een duurzame samenleving waarin oog is voor zowel mens, dier en natuur en waarin de Heemen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden neemt en zich ontwikkeld tot sociale onderneming.

Zorgbuurderij de Heemen, natuurlijk……… een hele zorg minder!

 

Posted in Boerderij, Buurderij, In de pers, Zorg | Leave a comment

Haken voor Pasen woensdagmiddag 25 maart

Haken voor Pasen

Maart de maand dat de lucht stralend blauw kan zijn en de tuin lokt. Maar ook een maand waarin een gure wind om je oren waait en je nog graag binnen bent, in de warmte.  Om dan toch al bezig te zijn met de lente kun je op woensdagmiddag 25 maart haken in Zorgbuurdertij de Heemen. Haken voor Pasen. Onder deskundige leiding kun je van alles maken voor de paastak.  Ook voor kinderen en beginners.
Keuze uit deze mooie madelief of paasei, wat je in een middag kunt leren. (voor gevorderden, ook 20150305_154713vele andere mogelijkheden)

20150305_154728

 

 

 

 

Waar: Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43.

tijd: 14.00

Opgave bij: Margreet Wiersema tel 06-36074897 of mail buur@deheemen.nl

Posted in Buurderij, Zorg | Leave a comment

Wildbreien en Haken op woensdagmiddag 25 februari 2015

breiende-meisjes1-300x300

 

Wildbreien

Het is nu voorjaarvakantie en in de tuin bloeit het eerste sneeuwklokje. Een teken van hoop op nieuwe groei en bloei. Maar verder is het allemaal nog heel erg kaal en somber. Daar gaan we komende woensdag 25 februari om 14.00 iets aan doen in het textielcafé. We gaan een brei en haakfeest houden. Iedereen kan meedoen want we gaan hele simpele vrolijke lapjes breien of haken. Kinderen zijn van harte welkom om op die middag te leren breien of haken. Met die lapjes gaan we de boom versieren bij de Zorgbuurderij

Waar: Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43.pimpen2-522x391

tijd: 14.00

wanneer: 25 februari

Voor opgave en informatie: Margreet Wiersema 06-36074897 of mail buur@deheemen.nl

Kosten: kleine vrije bijdrage voor thee/limonade

Wildbreien was het mooiste nieuwste woord van 2011 en betekent dat je al dan niet in groepsverband vrolijke lapjes breid om objecten in de openbare ruimte mee te versieren, een vorm van graffiti waarbij niets wordt aangetast

Posted in Buurderij, Overig nieuws, Zorg | Leave a comment

Workshop naaldvilten 28 januari 2015

 

20140305_221431

Naaldvilten is iets heel simpels waar je prachtige dingen mee kunt maken. Barbara de Beaufort leerde ons, een groep van 9 Stedumse vrouwen, en één meisje, het afgelopen voorjaar hoe het moet. Je prikt met een speciale naald in een bosje wol, zodat het stevig wordt en daarna probeer je er vorm aan te geven. We keken verlekkerd naar de prachtige beestje die Barbara als voorbeeld had meegenomen. ‘Dat leer je niet in één avond’, zei Barbara, Maar kijk, aan het eind van de avond waren er mooie figuurtje gemaakt: roodborstjes, een winterkoninkje, een ijsbeer, een uil, en schaapjes (zie foto). Wegens het succes gaan we deze workshop herhalen. Lia Harkema heeft inmiddels zoveel ervaring opgedaan dat zij de avond zal begeleiden. Voor materiaal wordt gezorgd.

Waar: Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43.unnamed

Wanneer: woensdagavond 28 januari.

tijd: 19.30

kosten: €10,00

Voor opgave en informatie: Margreet Wiersema 06-36074897 of mail buur@deheemen.nl.

Posted in Buurderij, Overig nieuws, Zorg | Leave a comment