info en contact

Weidevogels
Lees meer

Weidevogels

fruit-van-dorpstuin-de-heemen-klein

Info weidevogels

We hebben hart voor boerenlandvogels en willen de grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters goed beschermen.

Sinds 2005 doen we aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit doen we samen met agrarische natuurverenigingen en een actieve groep vrijwilligers.   Sinds 2016 is het agrarisch natuurbeheer collectief geregeld voor ons bij Collectief Midden Groningen.

Elk voorjaar zijn vrijwilligers druk bezig met het zoeken, registeren en beschermen van nesten en kuikens van deze weidevogels.

Ons weidevogel gebied

Is een geheel  met onze buren Kruizinga en Sevenhuysen en aan de overzijde van het Westerwijdwerdermaar landburen familie Dekens. We zijn door de provincie aangewezen als ’Parel van Groningen’ omdat we zeer succesvol waren en een populatie van 43 grutto paren ieder jaar mochten verwelkomen. Helaas neemt ook bij ons de populatie in aantallen af.

Inmiddels heeft ons collectief in Crangeweer in 2022 vijf plasdras plekken en zetten we ons in om de aantallen weidevogels te behouden en mogelijk weer te laten groeien.

Nesten worden inmiddels met drones opgezocht en we nemen maatregelen tegen predatie middels een afrastering.

Kruidenrijk land

Beheers percelen met kruidenrijk land en verlaat maaien worden sinds 2005 ingezet en steeds aangepast om het de vogels zoveel mogelijk naar de zin te maken. We laten gras staan (kuikenstroken) als er nog jonge vogels zijn en we laten in het voorjaar rond de plasdras jongvee grazen om de jonge vogels van insecten  te voorzien.

dorpstuin

Wil je vrijwilliger worden neem contact op met het collectief midden Groningen