Duurzame

Melkveehouderij
lees meer

Boerderij

koeien in de stal bij de heemen

Maatschap de Heemen

In 2003 kregen wij de kans om boer en boerin te worden en we besloten het roer volledig om te gooien, al hadden wij nog nooit een koe gemolken.

We runnen sinds 1 januari 2004 een melkveebedrijf met 100 melkkoeien, 50 stuks jongvee en 62 hectare land. De Heemen is deels een monumentale kop-hals romp boerderij gebouwd in 1826.

We wilden de talenten die we vóór en na 2004 hebben ontwikkeld een plek geven binnen de Heemen en voelden de behoefte om deze mooie plek met al zijn mogelijkheden te delen met anderen.

Boerderij de Heemen is uitgegroeid tot een biologische melkveehouderij (2020), met een nieuw gebouwde vrijloop potstal (2015). De koeien worden gemolken door 2 melkrobots.

Wij vinden  balans en gezondheid erg belangrijk voor onze koeien. Wij proberen dit te bereiken middels een hoge mate van koecomfort met volledige weidegang, zoveel mogelijk zelfvoorzienend en preventief te werken en door open en goed te overleggen met deskundigen.

We willen als Boerderij bijdragen aan een duurzame samenleving, waar oog is voor zowel mens, dier en natuur en waarin naar verbinding en balans wordt gestreefd om een gezond, waardevol en maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn.

De boerderij is een dynamisch geheel. De seizoenen en verzorgen van het vee geven afwisseling maar ook structuur.

Meer over de boerderij

Er worden elk jaar ongeveer 90 kalfjes geboren. De meisjes blijven op de boerderij en worden na twee jaar melkkoe.

Twee maanden voor het kalven heeft de aanstaande moeder een rustperiode en wordt zij niet meer gemolken. In de zomer lopen alle koeien en jongvee in de wei. De weilanden zijn rijk aan weidevogels die we sinds 2005 actief beschermen.

Biodiversiteit vinden we erg belangrijk. We zaaien hierom bloemen en kruiden in onze graslanden. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Het bodem leven is belangrijk we strooien veel ruige mest en laten riet in sloten staan voor de rietzangers en voor de hazen.

We hebben zonnepanelen en twee kleine windmolens en zijn op deze manier zelfvoorzienend op energiegebied

koeien-op-de-heemen
koe-de-heemen