info en contact

Zorgbuurderij
Lees meer

Zorgbuurderij

zorgbuurderij-foto3

Wat kun je op de Zorgbuurderij doen?

Op de Zorgbuurderij zijn verschillende dieren die verzorgt moeten worden.

Op de boerderij hebben we koeien, kalfjes, kippen, konijnen, schapen, paarden, pony’s, katten en een hond. Elke dag helpen wij de boer mee op de boerderij om deze dieren te verzorgen.

Zo helpen wij de boer bijvoorbeeld met het voeren van de dieren, hun hokken schoonmaken en opstrooien.

Op de Boerderij zijn er veel klussen te doen.

De activiteiten zijn vaak seizoensgebonden. Hierbij kun je denken aan hout kloven, gras maaien, zaaien van groente en fruit, oogsten, en op de tuin of in de kas werken.

Naast klussen op de boerderij of op de tuin kun je ook op de Zorgbuurderij creatief bezig zijn. We hebben een recreatieruimte waar je hout bewerking kan doen, of kan knutselen.

Ook hebben we een spelletjes en boeken kast waar je iets uit kan kiezen.

Meest voorkomende werkzaamheden op Zorgbuurderij de Heemen:
  • Dierverzorging
  • Groen onderhoud op Boerderij en Zorgbuurderij
  • Zaaien, planten en oogsten in de Dorpstuin (moestuin)
  • Onderhoudswerkzaamheden (opruimen, verven)
  • Schoonmaak werkzaamheden (machines, erf en gebouwen)
  • Land werkzaamheden (afrasteringen zetten, onderhouden, gras inkuilen, sloot onderhoud)
  • Huishoudelijke werkzaamheden (koffie en thee en lunch momenten verzorgen)
  • Creatieve activiteiten (handwerken, tekenen, bloemschikken enz)
  • Hout werkzaamheden (knutselen, kloven van hout, hout bewerken)
  • Winkel werkzaamheden.
Dagindeling

Een gemiddelde dag op de Zorgbuurderij ziet er als volgt uit:

8:30: Verzamelen in de Zorgbuurderij huisje.

8:45: Overall en laarzen aantrekken en naar de Boerderij gaan.

9:00: Starten met het voeren van de kalfjes en klein vee. Dit zijn vaste taakjes die de zorg doet voor de boer.

9:30: Gezamenlijke thee en koffie pauze. Aan het eind van deze pauze bespreken we met de boer welke klussen er zijn op de Boerderij. Dan verdelen we de klussen onderling of verzinnen we samen een andere activiteit.

10:15: Starten met klus of activiteit.

12:30: Lunch pauze.

13:15: Aantal deelHeemers gaan na de lunch naar huis. Samen met de deelHeemers die blijven kijken we welke klus of activiteit we die middag gaan doen.

15:00: Pauze.

16:00: Einde van de dag. DeelHeemers gaan naar huis.

Methodieken

Lees meer op de pagina Methodieken

Aanmeldprocedure

Stap 1

Kort inleidend telefonisch contact:
Neem telefonisch contact door te bellen naar +31 636074897 en vraag naar Margreet of Lieke.

Tijdens dit telefoon gesprek worden de volgende punten besproken:

a: Heeft het kind/jongere/(jong)volwassene een contra indicatie (een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of plaatsing van dagbesteding niet toe te passen).
b: Voldoet het kind/jongere/(jong)volwassene aan de doelgroep?
c: Is er plek om het kind/jongere/(jong)volwassene te plaatsen?
d:Is het kind/jongere/(jong)volwassene geïnteresseerd in het buitenleven en/of de boerderij?

Stap 2

Verdiepend telefonisch contact:
Tijdens dit tweede telefonisch contact gaan we dieper in op de wie het kind/jongere/(jong)volwassene is en wat het hoofddoel is van eventuele plaatsing op Zorgbuurderij de Heemen.

Tijdens dit gesprek wordt er dieper in gegaan op de achtergrond en problematiek van het kind/jongere/(jong)volwassenen.

Hierbij wordt er ook gevraagd naar het dossier, onderzoeken en eventuele andere documenten die van belang zijn voor de samenwerking.

Stap 3

Intern overleg

Als het dossier, onderzoeken en eventuele andere relevantie documenten zijn ontvangen wordt er intern binnen Zorgbuurderij de Heemen overlegt met de regievoerder of de plaatsing passend is.

Vervolgens laat de Zorgbuurderij weten aan de aanmelder of het kind/jongere/jongvolwassenen geplaatst kan worden

Stap 4

Kennismaking op locatie

Tijdens deze kennismaking kan het kind/jongere/(jong)volwassene en/of de aanmelder kennis komen maken op de Zorgbuurderij, zodat er zowel voor het kind/jongere/(jong)volwassenen en/of de aanmelder als voor Zorgbuurderij de Heemen een beeld ontstaat of de plaatsing passend is en aansluit bij de wensen en behoeftes van het kind/jongere/(jong)volwassenen.

Stap 5

Besluit start zorg

Als vanuit beide partijen (zowel de aanmelder als de Zorgbuurderij) het vertrouwen aanwezig is, maar nog belangrijker dat het kind/ jongere/(jong)volwassene het ziet zitten,  kan de proef periode van 6 weken gestart worden.

Vervolgens moeten er verschillende documenten ondertekend worden en kan de zorg ingezet worden.

knutselen op de heemen

Openingstijden Zorgbuurderij de Heemen:

Contactgegevens voor aanmelders, verwijzers en ouders:
Zorgbuurderij de Heemen
Bedumerweg 43
9921 TA Stedum

Contactpersoon: Margreet Wiersema en Lieke Paarhuis
Telefoonnummer: 06-36074897
Mailadres: zorg@deheemen.nl

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00

Informatie voor indicatieverstrekkers:
We leveren zorg in natura. (ZINN)
• Jeugdzorg via Zorgkracht 12
• WMO via BEZINN

Is er geen aanbesteding in uw betreffende gemeente voor bovenstaande organisaties dan is PGB of een maatwerktraject een mogelijkheid binnen uw gemeente.

zorgbuurderij-foto

Voor Jeugdzorg kunnen we de volgende producten leveren:
• Dagbesteding 41A18
• Vervoer Regulier 42A01
• Individuele begeleiding basis 45A49
• Groepsbegeleiding basis 45A51
• Gezinsbegeleiding basis 45A51
• Individuele begeleiding specialistisch 45A53
• Groepsbegeleiding specialistisch 45A54
• Specifieke doelgroepen 3 50G26
• Individuele behandeling basis 51G01
• Individuele behandeling frequent 52G07

Stage lopen:

Wij staan open om samen met stagiaires te werken. We zijn aangesloten bij de SBB en erkend leerbedrijf. Zou je bij ons stage willen lopen en ervaring willen opdoen met het samenwerken met kinderen/jongeren/(jong)volwassenen? Neem dan contact op via:

Contactpersoon: Margreet Wiersema en Lieke Paarhuis

Telefoonnummer: 06-36074897

Mailadres: zorg@deheemen.nl