Medezeggenschap en inspraak

Op Zorgbuurderij de Heemen staat de deelHeemer centraal. Daarom vinden wij medezeggenschap en inspraak vanuit de deelHeemer en zijn of haar omgeving erg belangrijk en waardevol. Deze inspraak kan vanuit twee niveaus ontstaan.

Individueel niveau
Op individueel niveau vindt zeggenschap plaats wanneer de deelHeemer zelf, of zijn of haar omgeving, invloed uitoefent op de zorg. Bijvoorbeeld in het kader van het begeleidingsplan of zorgovereenkomst. Maar ook in het primaire proces van de dagelijkse omgang tussen deelHeemers en de begeleiders van Zorgbuurderij de Heemen.

Instellingsniveau
Op het niveau van onderdelen van de organisatie of van de organisatie als geheel speelt de medezeggenschap van deelHeemers zich vooral af in de groepsgesprekken van de deelHeemers. Daarnaast is er voor alle deelHeemers en de betrokkenen 1x per jaar een inspraak avond op de Zorgbuurderij. De datum voor deze inspreek avond wordt vroegtijdig met de deelHeemers en de betrokkenen gedeeld, zodat ze zich vervolgens hiervoor kunnen aanmelden.