Privacy regelement:

Zorgbuurderij de Heemen is wettelijk verplicht om betrokkenen te informeren over de manier hoe wij omgaan met privacy. Hieronder kunt u het privacy regelement vinden. Een privacyreglement is een document waarin wij de betrokkenen informeert over welke persoonsgegevens wij van de betrokkenen verwerken, met welk doel en hoelang ze de gegevens bewaren.

(Hier privacy regelement)