Weidevogelbeheer

Om onze grote groepen grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters goed te beschermen is er bij ons al sinds 2005 een actieve groep vrijwilligers aan de slag. Elk voorjaar zijn zij druk bezig met het zoeken, registeren en beschermen van nesten en kuikens van deze weidevogels.

Wij zijn samen met onze buren Kruizinga en Sevenhuysen door de provincie aangewezen als ’Parel van Groningen’ omdat we zeer succesvol zijn en een populatie van 43 grutto paren ieder jaar mochten verwelkomen. Helaas neemt ook bij ons de populatie in aantallen af. We blijven ons inzetten om de vogels het zo goed mogelijk naar hun zin te maken.

Wij hebben samen met de familie Kruizinga inrichtingsmaatregelen genomen om het de vogels zoveel mogelijk naar de zin te maken.  Er zijn weilanden die we pas na 21 juni maaien, om de vogels de kans te geven in alle rust hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen. Ook is het mogelijk om kuikenstroken aan te leggen (gras laten staan bij het maaien als we signaleren dat er nog jonge vogels inzitten))

In 2012 hebben evenals bij onze buren Kruizinga een plas dras aangelegd.

Ben je geïnteresseerd en wil je de groep versterken, neem dan contact met ons op; buur@deheemen.nl

Comments are closed.