Wanneer doet de boer wat

Dagindeling van Pieter Berend

Sinds november 2015 is de dagindeling van Pieter Berend erg veranderd. Voor die tijd werd zijn dagindeling bepaald door het twee keer daags melken. Vroeg opstaan om de koeien te melken en laat in huis, zo rond 19.30 door het melken.

Sinds 2015 melken we met twee robots. Hij ontbijt met het gezin in huis en gaat dan naar de stal om naar de koeien en het jongvee te gaan. Hij checkt via zijn computer hoe het met de koeien gaat. Zijn ze allemaal gemolken?, Moet er een koe bij gevoerd? Signaleert hij via het systeem problemen? Hieruit komen zijn acties. Bijvoorbeeld: koeien ophalen om naar de robot te brengen om te melken.

Voor de koffie zorgt hij dat het jongvee en de koeien weer vers voer te eten krijgen en hun hokken worden gestrooid.

9:30 uur is er altijd tijd voor koffie!

Twee keer daags wordt de vrijloop potstal  voorzien van vers stro, dit gebeurt automatisch met een stroverdeler die boven de stal hangt.

12:30 uur is er tijd voor een broodmaaltijd

18:00 uur kunnen we  gezamenlijk warm eten met de boer erbij!

Zomers wordt er veel op het land gewerkt. In de winter zijn de werkzaamheden vooral op en rond het erf en in de stallen. De geboorte van een kalf en het verzorgen van zieke dieren kan op elk moment van de dag plaatsvinden.

Comments are closed.