Boerderij

Boerderij de Heemen is een melkveehouderij, waar koeien gehouden worden voor hun melkproductie. Wij wonen en werken vanuit  een monumentale kop-hals-romp boerderij en sinds 2015 verblijven de melkkoeien in een nieuw gebouwde vrijloopstal.

Wij vinden  balans en gezondheid erg belangrijk voor onze koeien. Wij proberen dit te bereiken middels een hoge mate van koecomfort met weidegang, zoveel mogelijk zelfvoorzienend en preventief te werken en door open en goed te overleggen met deskundigen.

We willen als Boerderij bijdragen aan een duurzame samenleving, waar oog is voor zowel mens, dier en natuur en waarin naar verbinding en balans wordt gestreefd om een gezond, waardevol en maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn.

De boerderij is een dynamisch geheel. De seizoenen en verzorgen van het vee geven afwisseling maar ook structuur.

Comments are closed.