Buurderij


De Heemen wil mens en natuur graag dichter bij elkaar brengen. Wij beleven erg veel plezier in het betrekken van mensen bij ons werk op de Boerderij en Zorgbuurderij en hebben ervaren hoeveel dit anderen kan opleveren.
Daarnaast is een gezonde sociale omgeving voor ons als boer en boerin en werknemers erg belangrijk, maar het is ook belangrijk voor de zorgvragers. Daarom stellen we de Heemen open voor het dorp en de directe omgeving, om de natuur te ervaren en om elkaar te ontmoeten.
Zo is de Heemen een plek, waar je kunt Buurten, waar sociale initiatieven gerealiseerd zijn en waar we open staan voor nieuwe ideeën.

 

LZ30

Comments are closed.