Stedum

Het dorp Stedum ligt aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl en heeft een halfuursverbinding met Groningen en Delfzijl. Het dorp heeft ruim 1100 inwoners, er is een apotheekhoudende huisarts en er zijn twee basisscholen. Er worden veel activiteiten door Stedumers georganiseerd en er zijn meerdere verenigingen actief.

Historie van Stedum
Het dorp ligt op een dubbele wierde. Het dorp had vroeger de functie van handelswierde, en dat is nog steeds goed te zien aan de dichte bebouwing van de Hoofdstraat. Het dorp moet omstreeks 1100 gesticht zijn. De Bartholomeuskerk dateert van rond 1275. Het is een fraai voorbeeld van een Romanogotische kruiskerk.

Stedum is uit de geschiedenis bekend vanwege Adriaan Clant. De Stedumer was afgevaardigde van de Ommelander Staten, en tekende voor de vrede van M√ľnster in 1648. Het praalgraf van deze meest bekende Stedumer is te zien in de kerk. Dit grafmonument werd indertijd gebouwd door de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst. Het geslacht Clant heeft ooit de borg Nittersum bewoond. Deze borg is helaas in 1818 afgebroken. Er staat nog een maquette van de borg in de kerk en het borgterrein is nog duidelijk herkenbaar aanwezig.

 

Comments are closed.