De Heemen

De naam De Heemen

Heem betekent letterlijk besloten boerenerf, daarnaast directe omgeving en inheems.
Deze naam is in 1826 aan deze boerderij gegeven, omdat de Goetilster of Loch Harkensheerd verdween uit Crangeweer en werd samengevoegd met de Singaheerd op een gemeenschappelijk groot erf, dat de Heemen werd genoemd.
Nu, bijna 200 jaar later, blijkt dit nog steeds een passende naam voor ons te zijn, want we voegen weer twee erven samen tot een bedrijf. Het melkveebedrijf op nummer 41 (Boerderij) en de arbeiderswoning op nummer 43 (Zorgbuurderij).
De naam weerspiegelt ook onze activiteiten en gedachtegang. We boeren en zorgen op een mooie Groningse plek en staan open voor de directe omgeving. Ook doen we moeite om een passend geheel te vormen met de omgeving.
De Heemen dus!

Historie van De Heemen

De Heemen heeft een rijke historie. De boerderij staat op een kwelderwal. Op deze kwelderwal was 600 jaar voor Christus al bewoning. De zee drong regelmatig het kwelderlandschap van de Fivelboezem binnen en daarom werden woonplaatsen opgehoogd om perioden van hoge waterstand te overleven. Boerderij de Heemen ligt ook op een wierde en die ligt evenals een hele reeks boerderijen in een U-vorm in het landschap van Usquert naar Middelstum, door Crangeweer naar Ten Post en weer omhoog via Garrelsweer, Wirdum,Oosterwijtwerd en Godlinze naar Spijk.

Deze boerderij is sinds 1841 in handen van de familie van Margreet. De familienamen van de eigenaren van de boerderij zijn vaak veranderd, omdat het twee keer getrouwde dochters waren die het bedrijf overnamen. Bijzonder in de familietraditie is dat er drie keer in de familielijn drie dochters op deze plek werden geboren. Margreet haar oma Catherina Rietma had twee zussen, Margreet zelf heeft twee zussen (met de achternaam Wiersema) en zij is nu zelf moeder van drie dochters (met de achternaam Slager).

De boerderij is een rietgedekt rijksmonument. Het betreft een kop-hals-romptype uit 1826, met een gedeeltelijk onderkelderd voorhuis.

 

 

Foto’s van de drie dochters geboren op de Heemen in de Historie van de Heemen

Familie Rietma rond 1900
Familie Rietma rond 1900

 Mijn oma Catharina Rembertha Rietma is op deze foto het middelste meisje. Zij trouwde Okke Wiersema. Samen hebben zij op een boerderij in Godlinze gewoond. Zij kregen 4 kinderen. Het vierde kind Heike Siert Wiersema was mijn vader. Hij is in 1963 teruggekeerd naar de Heemen. Hij trouwde Grietje Cleveringa. Samen kregen zij drie dochters. Waarvan ik de oudste was. Mijn jongste zus Annemarie Wiersema heeft van 2000 tot 2004 op de Heemen geboerd.

Dit zijn onze dochters nu wonend op de Heemen

Carlijn, lisanne en Vera

Carlijn, Lisanne en Vera

Logo-Zorg

 

Comments are closed.