Crangeweer

Ten zuiden van Stedum ligt de boerderij de Heemen in de polder Crangeweer.

Crangeweer betekent ring of kring van wierden (Wobbe de Vries, 1863, Verklaringen van Groninger plaatsnamen).

Het Crangeweer grenst aan de Eemshavenweg, de Westerwijtwerdermaar en de Stedumermaar. De boerderijen van de Crangeweer liggen één kilometer van het dorp en het station. Kijken we richting het zuiden, dan zitten we twee kilometer af van het drie gemeentenpunt van Ten Boer, Bedum en Loppersum.

Comments are closed.